Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Als onderneming zijn wij verplicht jou te informeren over hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Wat gebeurt hiermee? Met welk doel? En hoe worden ze bewaard en beveiligd? Dat en meer staat in deze verklaring beschreven. We hebben ons uiterste best gedaan deze voor jou zo volledig, beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Is er desondanks iets niet duidelijk of heb je een vraag over een specifiek onderdeel uit deze verklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@viefvoorjou.nl 

Vief voor jou verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens als je deze bewust aan ons hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en namen en gebruiken deze alleen voor dat doel waarvoor ze écht nodig zijn. We doen dus niks geks met je gegevens en zullen deze al helemaal niet verkopen. Je persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wanneer jij ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet, zullen we je vragen om een aantal gegevens in te vullen of toe te sturen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum/leeftijd 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bedrijfsgegevens 
 • KvK-nummer 
 • Bankrekeningnummer 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch 

Waarvoor hebben we deze persoonsgegevens nodig? 

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 

 • Je naam en e-mailadres die je invult op het contactformulier op onze website worden alleen gebruikt om jou een reactie te kunnen geven of om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten. 
 • Als je toestemming hebt gegeven dat we je ook van nieuwsbrieven mogen voorzien, word je naam en e-mailadres hier ook voor gebruikt. 
 • Vraag je een offerte aan of word je klant van Vief voor jou, dan worden je naam en contactgegevens opgeslagen voor het versturen van een offerte, het beantwoorden van berichten en het versturen van facturen. Bij zakelijke klanten zal tevens het KvK-nummer gecontroleerd worden. 
 • Vief voor jou verwerkt ook (persoons)gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wat doen we niet met je gegevens? 

Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vief voor jou). 

Delen we je persoonsgegevens met derden? 

Vief voor jou verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wanneer worden je gegevens wel verstrekt aan derden? 

 • Administratiekantoor: voor inzage in facturen met adresgegevens 
 • Websitehoster: voor de opslag van gegevens uit de formulieren op onze website 
 • Webbouwer: voor de website 

Hoe lang bewaren we de gegevens? 

Wij zullen je gegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@viefvoorjou.nl 

De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. 

De gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht. 

De gegevens (administratie) in ons systeem bewaren we tenminste zeven jaar. Dit is onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. 

Je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? 

Daar doen we niet moeilijk over. Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen twee weken reageren. Vervolgens kun je ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in het verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen twee weken reageren. 

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek in dat geval mailen naar info@viefvoorjou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Heb je een klacht? 

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonlijke gegevens omgaan? Dan horen we dat graag voor het geven van uitleg en/of om maatregelen te nemen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. En nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computers zijn met zoveel mogelijk passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. En onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL (beginnend met https://). 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@viefvoorjou.nl. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Indien wij besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Als je vragen of verzoeken hebt over ons privacy beleid, dan kun je dit ons laten weten door een e-mail te sturen naar info@viefvoorjou.nl 

Cookieverklaring Vief voor jou 

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken we op www.viefvoorjou.nl gebruik van cookies. In deze cookieverklaring leggen we je uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze voor dienen. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd, wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Meer weten over cookies? Bekijk dan eens de website van ConsuWijzer. 

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Zonder deze cookies werken bepaalde onderdelen niet of kunnen deze niet worden gebruikt. 

Analytics cookies 

Met deze cookies worden op www.viefvoorjou.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Wij gebruiken deze gegevens om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. 

Lees meer over het privacybeleid van Google. 

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-extensie downloaden die dit voorkomt. Let op: deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor www.beterintopvorm.nl. De browser-extensie kun je hier downloaden. 

Social media 

We willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de pagina’s en berichten op onze website te delen via social media. Dit kan door gebruik te maken van social media deelbuttons op onze website. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis en de social mediakanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op bijvoorbeeld LinkedIn of Instagram hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. 

Van de onderstaande social mediakanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) van de betreffende social mediakanalen en AddThis om te weten hoe zij met je persoonsgegevens omgaan: 

 • LinkedIn 
 • Instagram 
 • Pinterest 

Cookies uitschakelen? 

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit doe je door naar je browserinstellingen te gaan. Gebruik hierbij eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit doet. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Wil je meer uitleg over het uitschakelen van cookies? Op de website van de Consumentenbond wordt hiervoor een duidelijk stappenplan beschreven. 

Versie: 13 november 2018